Συνπληρώστε το email σας για να λάβετε τα νέα της ΠΟΠ-ΟΤΑ
   
   
   
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
   
 
   
  ΑΡΘΡΑ
  ΑΔΑ:7ΧΞΥ465ΦΘΕ-Β7Ρ(ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
  ΑΔΑ:70ΡΦ465ΦΘΕ-ΙΣΚ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ)
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΚΑ (χορηγηση ασφαλιστικης ικανοτητας στους ασφαλισμενους τ. ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ)
  ΦΕΚ 125 Β 21-1-2015 (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ)
  φεκ 76/β/17-1-2015(συγκροτηση ειδικων εκλογικων συνεργειων)
  ΦΕΚ 6 Α 14-1-2015(Χρηματοδοτησεις ΟΤΑ για την καταβολη εκλογικης αποζημιωσης σε υπαλληλους τους)
  ΑΔΑ 6Κ0ΤΧ-059
  ΑΔΑ:ΒΔΞΥΝ-ΔΦ8(ΚΑΠ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧ. ΦΥΛΑΚ.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15-12-2014 (απεργια σχ.φυλακ.)
  ΑΔΑ:ΒΧΚΖΟΡΕΩ-Δ6Η (ΑΝΑΓΝ.ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣ.ΣΧΟΛ.ΦΥΛΑΚ.)
  ΦΕΚ 234 Α' 23/10/2014 (ΑΡΘΡΑ 22-23-27-30 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Τ.Α.)
  ΦΕΚ3169 Β' 26-11-2014(ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ)
  Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας
  Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ
  ΝΟΜΟΣ 4281/2014 ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014(ΑΡΘΡΑ 248 & 250)
  ΑΔΑ:ΩΠΙΚΝ-2ΥΟ(Θεματα προσωπικου ΟΤΑ & ΝΠΙΔ αυτων που ρυθμιζονται με τις διαταξεις των ν.4257/2014 & 4258/2014)
  ΑΔΑ:ΒΙ09Χ-Σ49 (Παράταση προθεσμιών γιά τήν εφαρμογή τών διατάξεων τού ΠΔ. 318/1992,όπως τροποποιηθηκε μέ τίς διατάξεις τού ν. 4250/2014.)
  ΦΕΚ 94 Α 14/4/2014 ΝΟΜΟΣ 4258
  ΦΕΚ 93 Α 14/4/2014 ΝΟΜΟΣ 4257 (ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
  ΦΕΚ 89 Α 11/4/2014 ΝΟΜΟΣ 4255 (ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)
  ΦΕΚ 74Α'/26-3-2014 (Ν.2450/2014)
  ΦΕΚ 334 Β 13-2-2014 (Υπ.Αποφ.καθορισμος διαδικασιας & κριτηριων ενδοαυτoδιοικητικης κινητικοτητας)
  ΦΕΚ 287 Α 31-12-2013 ΝΟΜΟΣ 4223(ΑΡΘΡΟ 29 /30 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ)
  ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ
  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
  ΝΟΜΟΣ 4210 ΦΕΚ 254Α'/21-11-2013 (ρυθμίσεις ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΜΕΤ.& ΗΛΕΚ. ΔΙΑΚ.καί άλλες διατάξεις)
  ΑΔΑ ΒΛΛΜΝ 6ΕΧ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒ. ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.3584/2007
  ΦΕΚ 2643/17-10-2013
  ΦΕΚ 2655/18-10-2013
  φεκ 2631/17-10-2013(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)
  ΑΔΑ ΒΛ9ΙΝ 199 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
  ΑΔΑ ΒΛ93Χ Ζ3Ζ Επιμόρφωση δημ.υπαλλήλων
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΣ: Εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 81 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α167)
  ΦΕΚ 2208 Β/6-9-2013
  ΦΕΚ1992/14-8-2013 (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ)
  ΦΕΚ 1914/7-8-2013 (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΚΡΙΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ)
  ΑΔΑ ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ 9(πρόγραμμα κινητικότητας ν.4172/2013)
  Γνωμοδότηση (605/2012) τού Νομικού Συμβουλίου τού Κράτους γιά τίς μετατάξεις πρό 22-8-2011
  ΠΡΑΞΗ (18/2013) ελεγκτικού συνεδρίου γιά τήν εφαρμογή τού αρθρου 68 του νόμου 4002 /2011
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΔΑ ΒΛ45Χ-ΙΙ0
  φεκ 167 Α 23-7-2013(νομος 4172 φορολογία εισοδήματος,επείγοντα μέτρα εφαρμογής ν.4046/2012 , 4093/2012,& 4127/2013 & αλλες διατάξεις)
  ΑΔΑ ΒΕΖ8Λ-ΑΗΣ(Θερμικη καταπονηση των εργαζομενων κατα το θερος)
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ.ΕΣ (Καθορισμος αποδοχων του καλλιτεχνικου προσωπικου των Ορχηστρικων Μουσικων Συνολων των ΟΤΑ και ΝΠΔΔΔ των ΟΤΑ)
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Παράταση συμβάσεων προσωπικού προγράμματος Βοήθεια στό Σπίτι)
  ΑΔΑ ΒΕΧ4Χ-5ΞΕ (Επικαιροποίηση προσωπικών μητρώων υπαλλήλων)
  ΑΔΑ ΒΕΧΩΝ-Ι69(κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σέ νησιωτικούς δήμους)
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΣ 28-5-2013(προθεσμια αποστολης αιτηματων ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτων για την προσληψη προσωπικου και την απασχοληση αναδοχων 2013)
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ.ΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ) 20-5-2013
  ΦΕΚ 1069/Β/29-4-2013(ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΙΔ. ΔΙΚ.ΟΡ.ΧΡ.)
  Απάντηση Γ.Λ.Κ. στό ΥΠ.ΕΣ.(Ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς μονίμων υπαλ.ΝΠΔΔ τών ΟΤΑ πού συγχωνεύονται σέ νέο ΝΠΔΔ σύμφωνα μέ τόν νόμο 3852/2010)
  ΔΙΔΑΔ/Φ.31.31/1598/18391,21536(Κατάταξη ΔΕ αποφοίτων μέσων τεχνικών σχολών)
  ΝΟΜΟΣ 4151 ΦΕΚ 103/29-4-2013 Α΄
  ΑΔΑ ΒΕΔΧΧ-ΕΛ0 Β'ΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
  ΔΙΔΑΔ/Φ.35(Α).5/256/25952 Χορηγηση επιδοματος θεσης ευθυνης
  ΑΔΑ-Β498-ΒΦΘ(ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4071/12)
  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. (Γ.Λ.Κ.)
  φεκ 386/21-2-2013(κινητικοτητα υπαλληλων που τεθηκαν σε καθεστως διαθεσιμοτητας)
  ΑΔΑ ΒΕΥ8Ν-82Υ(προσληψεις στους ΟΤΑ α & β βαθμου & ΝΠΙΔ αυτων)
  ΑΔΑ ΒΕΥΜΝ-ΡΚ0 (Συσταση ομαδας εργασιας για την αξιολογηση δομων ΟΤΑ & αποκεντρωμενων διοικ.)
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΤΑΡ.ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ Π.Π.
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ(ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΣ)
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΕ (ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ)
  ΦΕΚ 256/Α/31-12-2012
  ΑΔΑ ΒΕΙΒΧ-ΖΕ3(Επικαιροποιηση προσωπικων μητρωων υπαλληλων)
  ΔΙΠΙΔΔ/οικ.1240/9-1-2013(κινητικοτητα ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικων κλαδων)
  ΦΕΚ 3498/31-12-2012(ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΦ' ΑΠΑΞ)
  ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ.560 (κινητικοτητα υπαλληλων σε διαθεσιμοτητα)
  φεκ 255-256-3429/2012 & εγκυκλιος υπεσ (ενιαια αρχη πληρωμης)
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 6-12-2012
  φεκ Α237/5-12-2012(πραξη νομοθετικου περιεχομενου)
  ΑΔΑ-Β4ΣΞΧ-ΤΑ8(Διαθεσιμοτητα-Αργια-Πραξη Νομοθετικου Περιεχομενου)
  ΑΔΑ-Β4Σ1Ν-ΝΘ8(Κινητικοτητα υπαλληλων-καταγραφη αναγκων σε προσωπικο)
  εγκυκλιος ΑΔΑ-Β4ΣΩΧ-ΗΤΔ για κινητικοτητα και διαθεσιμοτητα ΙΔΑΧ
  ΝΟΜΟΣ 4093 ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012(μεσοπροθεσμο 2013-2016)
  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ ΝΠΙΔ
  ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΔΑΧ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.164
  ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΥΡ.& ΕΞΑΙΡ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ
  ΝΟΜΟΣ 3869/2010 ΦΕΚ 130/Α/30-8-2010 (Ρυθμιση οφειλων υπερχρεωμενων φυσικων προσωπων)
  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ
  ΝΟΜΟΣ 4075 ΦΕΚ 89 Α 11-4-2012(Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικων φορεων)
  ΝΟΜΟΣ 4071 ΦΕΚ 85 Α 11-4-2012(Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμενη διοικηση)
  φεκ 226 Α/27-10-2011 νομος 4024
  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ οικ.2/20433/0022
  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΔ. ΔΙΚ. ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΠΔΔ & ΟΤΑ & ΑΝΑΠΛ. ΕΚΠΑΙΔ.
  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
  Κ.Υ.Α. (επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινης εργασίας)
  ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ(ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ)
  ΦΕΚ 2370/25-10-2011(ΑΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ)
  ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΣΩΤ.(μεταφορα καθαριστων/στριων ιδιωτικου δικαιου αοριστου χρονου Υπ.Παιδειας στους Δημους)
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (ΦΕΚ 40 Α 15-3-2010) ΝΟΜΟΣ 3833
  ΝΟΜΟΣ 3801. φεκ163/4-09-2009 Ρυθμισεις θεματων προσωπικου με συμβαση εργασιας ιδιωτικου δικαιου αοριστου χρονου & αλλες διαταξεις οργανωσης & λειτουργιας της δημοσιας διοικησης
  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
  ΦΕΚ 263/23-12-2008(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ)
  ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α.
  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
  ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  ΝΟΜΟΣ 3660 ΦΕΚ.78(ΒΑΕ)
  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
  ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
  ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  ΝΟΜΟI
  ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ