ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ _ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2019_ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ _ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_15_7_2020_ ΑΔΑ_9Α8Μ46ΜΤΛ6_98Ω

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΦΕΚ 2798 _11/7/2020_ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡ.44046_ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ_ (ΑΡΘΡΑ 17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & 20 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

ΑΠΟΦΑΣΗ _44076_ΦΕΚ 2798_11_7_2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ _ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΜ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

egk18919-18032020