ΝΟΜΟΣ 4618/10-6-2019 ΦΕΚ 89_ΑΡΘΡΟ 27 ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΩΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΦΕΚ 2208/8-6-2019_ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΟΤΑ α’ και β΄ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΟΤΑ α΄και β΄βαθμου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ_ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ_Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ Η ΚΥΑ_ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ANAKOINΩΣΗ_(ΑΜΕΣΗ_ΕΚΔΟΣΗ_ΚΥΑ_ΓΙΑ_ΥΓΕΙΑ___ΑΣΦΑΛΕΙΑ)7-6-2019