ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 91 ΤΟΥ Ν 4583/2018 _ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ _ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ_ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. α’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ_ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ _ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ_