ΑΠΟΦΑΣΗ_1293/8-1-2021_ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ_ΦΕΚ 30_ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΣΤΟ ΔΥΝΟΛΟ ΤΗΔ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-1-2021 ΚΑΟ ΩΡΑ 6:00 ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/1/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00.

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΓΠ ΟΙΚ_ 1293 _ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ _2/1/2021-ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ- ΦΕΚ 1_ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00.

ΑΠΟΦΑΣΗ _ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΠΟ 3_1_2021 ΕΩΣ 11_1_2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ_ΝΟΜΟΣ 4674_ΦΕΚ-256/23-12-2020_ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19, ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ_ΑΡΘΡΟ 175 (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ), ΑΡΘΡΟ 177 (ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ), ΑΡΘΡΟ 178 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΩΣ 28/02/2021)

ΝΟΜΟΣ_4764_2020_ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ _ΦΕΚ_256_23_12_2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΑΣΩΤΕΡΙΚΩΝ _ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 13/12/2020 ΕΩΣ 7/1/2021 _26η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ 26η

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ-ΦΕΚ 5486/12-12-2020-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.Δ1α/ΓΠ.οικ.80189_ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ covid-19 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/12/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00.

fek-lockdown-13-12-2020-ews-7-1-2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ _ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ – 25η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 14η /12/2020

eggr22414egk25

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ_ΑΔΑ:Ψ2Γ746ΜΤΛ6-9ΨΓ_ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ _ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΘΕΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_ 4_12