ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ_ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ _ΑΡ.ΠΡΩΤ 81602_18_11_2019