ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ _ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ _ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1_9_2019 _ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΟΕΥ_ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 155 & 156 ΤΟΥ ν.4600/2019.9 (Α’ 43).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ_ΑΡΙΘΜ_ΠΡΩΤ_61119_29_8_2019_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ_96