ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ _ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2019_ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ _ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_15_7_2020_ ΑΔΑ_9Α8Μ46ΜΤΛ6_98Ω