Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ α΄και β΄ΒΑΘΜΟΥ