«Άμεση ενημέρωση των πεδίων «Κλάδος» και «Ειδικότητα» στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – σύνδεση με καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας»

ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔ_& ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ