ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

_ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΠ – ΟΤΑ

Ιδρύεται το 1957 και δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η Ομοσπονδία μας με την πρώτη της ονομασία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» συμπεριλαμβάνει και εκπροσωπεί όλα τα σωματεία ανά την Ελλάδα και επανιδρύει τα διαλυμένα.
Συνεχίζει δυναμικά και μετονομάζεται σε «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΩΝ ΝΠΔΔ & ΤΩΝ Ο.Τ.Α».
Μετέπειτα αλλάζει ονομασία και ονομάζεται «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με την οποία λειτουργεί μέχρι σήμερα.
Η Ομοσπονδία μας στην 60χρονη πορεία της μέσα από δυναμικούς μαζικούς αγώνες κατάφερε να πετύχει και να κατακτήσει σημαντικά οφέλη για τα μέλη της.
Το 1973 υπέγραψε την πρώτη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία ήταν μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή για τους εργαζόμενους και έδωσε νέα διάσταση στο συνδικαλιστικό κίνημα, δεδομένου ότι αντιπροσώπευε το 98% των εργαζομένων στους Δήμους της Ελλάδας.
Το 1976 μετά από απεργιακές κινητοποιήσεις, εντάχθηκαν στο ανθυγιεινό και επικίνδυνο κατηγορίες εργαζομένων σε Καθαριότητα, Μηχανολογικό, Οδοποιία και επέβαλε τα είδη ατομικής προστασίας, τον ιματισμό και το γάλα.
Το 1977 μετά την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στην πανελλαδική απεργία που κήρυξε η Ομοσπονδία μας, η Κυβέρνηση αναγκάστηκε να κάνει πράξη, την απαίτηση για ισονομία των δημοτικών υπαλλήλων με τους υπαλλήλους του Δημοσίου.
Μετά από διάφορες μορφές κινητοποιήσεων ψηφίστηκε τελικά ο Νόμος 1264/82 που κατάργησε του Νόμους 330/76 και 643 και έδωσε την δυνατότητα ύπαρξης ενιαίων Σωματείων, μονίμων και αορίστου χρόνου που ήταν πρόβλημα υπαρκτό σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας.
Το 1979 πάλι μετά από απεργία η Ομοσπονδία πέτυχε να δοθεί στους εργαζόμενους αορίστου χρόνου που αποχωρούσαν λόγω συνταξιοδότησης το εφ άπαξ. Την δεκαετία του ’90 έγινε 1.500.000 δρχ.ενώ μετά το 2000 έγινε 15.000 ευρώ πάντα μετά από ισχυρή πίεση και κινητοποιήσεις.
Το 1982 η Ομοσπονδία κατάφερε να διπλασιάσει τις άδειες των εργαζομένων από 13 σε 25 και 28 ημέρες.
Το 1985 με κυρίαρχο αίτημα το ασφαλιστικό έγινε η μεγαλύτερη απεργία που κράτησε 24 ημέρες με αποτέλεσμα να γίνει επιστράτευση για πρώτη φορά ενώ η αποκομιδή των απορριμμάτων γινόταν από τον Ελληνικό Στρατό.Επίσης έγιναν οι πρώτες μονιμοποιήσεις εργαζομένων των Ο.Τ.Α. και με μαζικές κινητοποιήσεις τα επόμενα χρόνια κατάφερε να μονιμοποιήσει χιλιάδες εργαζόμενους.
Επίσης την δεκαετία ΄80 -΄90 και έως σήμερα έχει κάνει πράξη την μετατροπή των συμβασιούχων σε αορίστου χρόνου εργαζόμενους και μονίμους.
Ακόμη, κατάφερε να δίδεται σε όλους τους εργαζόμενους το εκλογικό επίδομα το οποίο από το 1974 το έδιδαν μόνο σε όσους συμμετείχαν στις εκλογές.
Τα τελευταία χρόνια πέτυχε το εκλογικό επίδομα να ενσωματωθεί στα έξοδα κίνησης ως αφορολόγητο ποσό.
Επίσης, κατάφερε να ενταχθούν μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων στο τεχνικό ημερομίσθιο με τελευταίους τους μουσικούς και τους σχολικούς φύλακες ενώ το 2006 πέτυχε να συμπεριληφθεί στα έξοδα κίνησης ο ιματισμός με το ποσό των 55 ευρώ μηνιαίως.
Η Ομοσπονδία τροποποίησε το καταστατικό της στην δεκαετία του ΄90 και εκπροσωπεί πλέον όλους τους εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας .
Είναι μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε και τα γραφεία της βρίσκονται στην Αθήνα, στην οδό Μάρνη 59.